Verlof aanvragen

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van vrije dagen kan de schoolleiding alleen toestemming geven als er gewichtige omstandigheden in het spel zijn.
Die omstandigheden worden genoemd in de wet op het basisonderwijs.
Alleen bij gewichtige omstandigheden geeft de schoolleiding toestemming.

Deze zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk, jubileum, het overlijden van een familielid.

Indien u denkt in aanmerking te komen voor verlof, kunt u dit aanvragen door het formulier in te vullen. Dit aanvraagformulier is bij de leerkracht op te vragen of via de website te downloaden.

Verlof aanvraagformulier tot 10 dagen

Verlof – vakantieverklaring werkgever