Schoolgids en Jaargids

Schoolgids en Jaargids

Waarom een schoolgids voor ouders?
Scholen verschillen, in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat en hoe wij één en ander trachten te realiseren. En……….wat u van ons mag verwachten.

Wij zien onderwijs als een proces dat voortdurend aan verandering en vernieuwing onderhevig is. Daarom houden wij niet alleen de landelijke ontwikkelingen bij, maar kijken we ook kritisch in de spiegel. Door naar ons zelf te kijken, komen we er achter op welke onderdelen wij ons kunnen verbeteren. In dit proces van zelfevaluatie spelen ook ouders en leerlingen een belangrijke rol. Zij verschaffen ons regelmatig informatie waar wij ons voordeel mee kunnen doen.

Een gedeelte van de informatie van de schoolgids is aan jaarlijkse veranderingen onderhevig. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verdeling van de leerkrachten over de groepen. Dit deel van de informatie wordt jaarlijks opgenomen in de jaargids.

Jaargids 2017-2018

Schoolgids 2016-2017