Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van de school is een raad, waarin ouders van de leerlingen en de leerkrachten meepraten over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. In het geval van Wending worden er twee teamleden en twee ouders gekozen om deel te nemen aan de MR (medezeggenschapsraad).

De MR komt gedurende een schooljaar regelmatig bij elkaar en voert dan overleg over de te bespreken beleidszaken. De MR heeft namelijk advies- of instemmingsrecht bij beleidszaken die spelen op een school, denk hierbij bijvoorbeeld aan het meedenken over de inzet van leerkrachten, groepsgrootte, inzet en aanschaf van leermiddelen maar ook het goedkeuren van de begroting van de school. Het spreekt dan ook voor zich dat de raad regelmatig overleg voert met de directie van de school.

De MR heeft ook tot taak om de belangen van de ouders en de leerkrachten te behartigen. Om u op de hoogte te houden van de gang van zaken schrijft de MR ieder jaar een jaar verslag, waaruit u kunt opmaken welke activiteiten de MR het afgelopen schooljaar heeft ontplooid.

Ouders en leerkrachten kunnen ook zelf onderwerpen onder de aandacht van de MR brengen. Deze zaken kunt u via het e-mail adres van de MR indienen: mr@sbo-wending.nl
De wettelijke basis voor de medezeggenschapsraad ligt in de Wet medezeggenschap op scholen. Voor organisaties met meerdere scholen is het verplicht om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen, waarin mensen van elke doelgroep zijn vertegenwoordigd. De MR van Wending is dan ook een onderdeel van de GMR Amstelwijs.

Momenteel bestaat de medezeggenschapsraad uit:

Leden namens ouders: Dhr. G.H. Grutter (vader van Arjan, gr6-7) en VACATURE

Leden  namens team:  Carina Bruinsma, Laura Bouma en Anouschka de Jong (advies)