Leerlingenraad

Leerlingenraad

Op SBO Wending hebben wij sinds enkele schooljaren een actieve leerlingenraad.


Leerlingenraad schooljaar 2016-2017: Dylan (gr7), Piet (gr5B), Reza (gr8), Elijah (gr5A), Stijn (gr6A), Kani (gr6B)

De leerlingenraad wordt gekozen door alle leerlingen van SBO Wending. Vanaf groep 5 kunnen kinderen zich verkiesbaar stellen als groepsvertegenwoordiger en de leerlingenraad wordt met een verkiezing samengesteld door uit elke klas één vertegenwoordiger te kiezen.
De leerlingenraad komt één keer per zes weken bij elkaar met begeleiding van een lid van het PBS-kernteam. De vertegenwoordigers bespreken in hun eigen groep waar de leerlingen tevreden over zijn, wat zij anders zouden willen en de tips of bespreekpunten voor het PBS kernteam. Tijdens de leerlingenraad-vergadering worden deze zaken besproken en na afloop meegenomen naar het PBS kernteam.