Leerlingenraad

Leerlingenraad

We hebben sinds vorig schooljaar een leerlingenraad.

De leerlingeraad komt één keer per zes weken bij elkaar. Zij bespreken in hun eigen groep waar de leerlingen tevreden over zijn, wat zij anders zouden willen en de tips of bespreekpunten voor het PBS kernteam. Tijdens de leerlingenraad wordt deze zaken besproken en na afloop meegenomen naar het PBS kernteam. De klassenvertegenwoordigers mogen zelf Binkies uitdelen als zij hun medeleerlingen het gewenste gedrag zien doen.