Ondersteuning

Met de komst van passend onderwijs zijn steeds meer scholen in staat om zorgleerlingen op de eigen school te houden. De basisscholen hebben zich gespecialiseerd en daardoor is de toestroom naar het SBO minder groot dan voorheen. Om te kunnen voldoen aan de vraag vanuit de scholen in ons samenwerkingsverband gaat Wending zich de komende jaren verder specialiseren zodat er straks ook minder kinderen afhankelijk worden van het speciaal onderwijs in Amsterdam. Wending heeft zich tot doelstelling gemaakt om een passende school te worden voor kinderen met een ASS of aanverwante diagnose. Daarnaast willen wij graag een school zijn die plaats kan bieden aan kinderen met diverse gedragsproblemen die in het regulier basisonderwijs te veel druk leggen op de groep.

In de komende jaren gaat het team van Wending nog verder specialiseren  op het gebied van ASS en gedragsproblematiek .Om ons doel te bereiken zullen wij gebruik maken van de expertise van collega’s uit het veld en ook onze theoretische studiedagen zullen veelal in het teken staan van de specialisatie van de school. Daarnaast zal ook het samenwerkingsverband Amstelronde bijdragen aan de scholing van het team van Wending. Het aanname beleid van de school zal ook steeds verder toegespitst worden op onze doelstelling voor de toekomst.

Binnen de school kunnen wij gebruik maken van diverse ondersteuners in de klas en in de school. Deze ondersteuners zijn van groot belang voor ons onderwijs. Zij helpen de leerkrachten om de zorg en het onderwijs voor uw kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het spreekt voor zich dat onze ondersteuners mee gaan in de visie van Wending om zich verder te specialiseren. De ondersteuners zullen dus de komende jaren ook verder geschoold worden op het gebied van ASS en gedragsproblemen.

Tot slot neemt Wending deel aan diverse Ondersteunings Teams (OT), overleggen binnen het samenwerkingsverband. Basisscholen kunnen gebruik maken van de expertise van Wending en informatie en indien gewenst advies inwinnen bij een bepaald vraagstuk rond een leerling op school. Daarnaast wordt Wending altijd betrokken in het overleg als er sprake zou kunnen zijn van (tijdelijke) plaatsing op Wending voor een leerling.

Specialisten en ondersteuning

Het werk van de groepsleerkrachten op een speciale school voor basisonderwijs wordt ondersteund door extra medewerkers. Zo heeft SBO Wending, naast de directie die bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur de beschikking over: twee Intern Begeleiders, een psycholoog, twee logopedistes, een autisme specialist, meerdere gedragsspecialisten, een PBS coach, een vakleerkracht gymnastiek, een congiërge voor een beperkt aantal uren per week en een administratieve medewerkster.
Eén keer per week is er ook een fysiotherapeute van de Sleedoornpraktijk aanwezig, zij behandelt kinderen op school in plaats van in de praktijk zodat er voor het kind minder druk na schooltijd is.
Er werken ook enkele klassenassistentes bij ons op school, zij vervullen een ondersteunende rol in de klas maar werken ook met kleine groepjes leerlingen.

SBO Wending stelt haar deuren ook graag open voor studenten die een stageplaats zoeken, voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@sbo-wending.nl.