De Groepen

Op een school voor speciaal basisonderwijs moeten we altijd flexibel in kunnen spelen op de kinderen, die bij ons op school zitten. Omdat we ons aanbod aanpassen aan de kinderen en niet de kinderen willen aanpassen aan een programma.
Bij de start van schooljaar 2017-2018 hebben we negen groepen. Wij hebben een kleutergroep (4-7 jaar), een groep 3 (6-8 jaar), een groep 4 (7-9 jaar), een groep 5 (8-10 jaar), twee groepen 6 (9-11 jaar), een groep 6/7 (9-12 jaar), een groep 7 (10-12 jaar) en een groep 8 (11-13 jaar). Per leerling bekijken wij in welke groep het onderwijs het beste aansluit op de behoeften.