Autisme klassen

Autisme klassen

Dit schooljaar hebben wij een klassenindeling gebaseerd op jaargroepen. Wending heeft dit schooljaar een kleutergroep, een combigroep 3/4, twee groepen 5, twee groepen 6, een groep 7 en een groep 8. Onze leerlingen hebben over het algemeen een aanpak nodig die gericht is op voorspelbaarheid, duidelijkheid en structuur. Deze aanpak is terug te zien in alle groepen.

Er zijn twee groepen 5 en twee groepen 6 dit schooljaar. Bij de indeling van deze groepen is gekeken naar de onderwijsbehoefte en zorgbehoefte van elke leerling. Zo zitten er in groep 5A en 6A leerlingen die een grote mate aan voorspelbaarheid, visualisatie en concreet taalgebruik nodig hebben. Deze manier van werken leidt tot betere leerprestaties en meer inzicht op sociaal gebied. In deze klassen zult u regelmatig stappenplannen, social scripts (verhalen over ‘hoe het hoort’ op sociaal gebied) en pictogrammen aantreffen op individuele tafeltjes. Deze dienen om meer inzicht te verschaffen in leersituaties en/of sociale situaties. Aangezien leerlingen met een ASS (autismespectrumstoornis) goed reageren op deze aanpak, zijn ze meer vertegenwoordigd in deze klassen.

In groep 5B en 6B zitten leerlingen die het best tot leren komen in een sterk gestructureerde leeromgeving. De leerkrachten begeleiden de leerlingen intensief om het gewenste gedrag op school te laten zien door regels en grenzen te stellen. De PBS aanpak is hier ook zeer geschikt voor.