Ons Onderwijs

Contactgegevens

Asserring 93
1187 SM Amstelveen
020 - 820 44 97

info@sbo-wending.nl

Read More

Ons Onderwijs

Ons Onderwijs

Een gewone basisschool blijkt soms handelingsverlegen ten aanzien van de ondersteunings- en instructiebehoeften van kinderen met leer- en omgangsproblemen. De oorzaken van de leer- en omgangsproblemen kunnen zeer uiteenlopend zijn.

Read More

Positive Behaviour Support

Positive Behaviour Support

In januari 2014 zijn we met de leerlingen gestart met Positive Behavior Support (PBS). PBS is een schoolbrede aanpak waarbij een team zich richt op het stimuleren van gewenst gedrag en terugdringen van ongewenst gedrag van de leerlingen.

Read More

Welkom op de website van Wending

Wending is een school voor Speciaal Basis Onderwijs (SBO) en is bestemd voor leerlingen die extra zorg behoeven. Wending stelt zich ten doel leerlingen optimaal te begeleiden op leer- en sociaal-emotioneel gebied. Wending biedt daarvoor een gestructureerd en veilig pedagogisch klimaat aan. Op Wending wordt gekeken naar wat een kind kan en wat het nodig heeft om te leren.

Wending is een openbare school in Amstelveen. Openbaar onderwijs houdt in: onderwijs geschikt voor ieder kind, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. Wending wordt bezocht door kinderen uit Amstelveen en haar directe omgeving.

Op onze site vindt u veel informatie over het onderwijs op onze school. Uiteraard kunt u ons benaderen mochten er nog vragen zijn. U kunt ons bellen op telefoonnummer: 020 8204497, ook kunt u een informatieochtend bezoeken, kijk in de kalender voor de geplande data.

Wending is momenteel tijdelijk gevestigd aan de Asserring 93.